De Geschiedenis

Geschiedenis van de Kwekerij

Een bekend spreekwoord luidt: “alle begin is moeilijk”. Als je een shii-takekwekerij met eikenstammen wilt opzetten is dit gezegde zeker van toepassing. Toch ben ik vol goede moed in 1990 van start gegaan met een kwekerij.
Ondanks de hulp van de onmisbare kennis van Paul Przybylowicz en John Donoghue (1) en Paul Stamets (2) bleef het heel lang heel moeilijk.
Na door schade en ervaring iets wijzer te zijn geworden begon het mij langzamerhand duidelijk te worden hoe het dan wèl moest.
Op een andere lokatie, op eigen grond, werden in 1999 de (vernieuwings)ideeën in de praktijk uitgewerkt.
De productie van paddenstoelen bleef, ondanks de vernieuwingen, echter teleurstellend.
Door omstandigheden kwam ik in 2004 in contact met een aantal mensen die vanuit een andere invalshoek het kweken van shii-take benaderden. Besloten werd om het kweekproces onder de loep te nemen en te gaan experimenteren met verschillende rassen en kweekmethodes.
Na veel proefnemingen kwamen we uit op een veelbelovend entproces (mijn derde entmethode intussen). Voorts kwamen we in contact met een Amerikaans bedrijf dat topkwaliteit rassen kon leveren.
Momenteel worden de stammen geënt met drie shii-takerassen, te weten een zomer-, een winter- en een hele-jaar-door-ras.
Het boorgereedschap dat nodig is om het entmateriaal in de stam te brengen is rechtstreeks geïmporteerd uit Japan.

Na veel experimenteren staan de volgende punten voor mij vast:
• de opzet en vorm van de kwekerij
• de shii-takerassen die gebruikt worden
• de entmethode
• de opvang en het hergebruik van regenwater voor de dompelbakken en beregening in de tunnelkassen
• het gebruik van onrendabele stammen als brandstof voor verwarming van een kleine kweekcel in de winterperiode

Het belangrijkste is voor mij de kwaliteit van de shii-take. Hiervoor is optimale verzorging van de paddenstoelen nodig tijdens de groei.

De verschillende groeifasen van de shii-take, van enting tot oogst, zijn niet allemaal tot in de finesses te beheersen. Het gaat hier immers om een natuurlijk kweekproces dat zich niet altijd laat sturen. Het blijft echter fascinerend om dit hele proces van dichtbij te zien en mee te maken.
Het eindresultaat is een mooie en smaakvolle paddenstoel die zeer gewaardeerd wordt in gerenommeerde restaurants.

Mede door de inzet van Betsy, Martsje, Anne, Nhan, Jan en Albert zou ik de kwekerij in zijn huidige vorm niet hebben kunnen realiseren.

(1) Przybylowicz, P. & Donoghue, J. (1990). Shiitake Growers Handbook: The Art and Science of Mushroom Cultivation. Dubuque, Kendall/Hunt Publishing Company.
(2) Stamets, P. (2000). Growing Gourmet and Medical Mushrooms: a companion guide to The Mushroom Cultivator. Berkeley: Ten Speed Press.